Til hovedinnhold

«Frivillig sektors bidrag til kommunale pleie- og omsorgstjenester»

«Frivillig sektors bidrag til kommunale pleie- og omsorgstjenester»

Kategori
Rapport
Sammendrag
I denne rapporten belyser vi ulike sider ved samarbeid og
samhandling mellom norske kommuner og frivillig sektor på
pleie- og omsorgsfeltet. Rapporten er bygd opp rundt tre
delstudier: en litteraturgjennomgang som viser status på feltet, en intervjustudie med informanter fra syv kommuner med velfungerende samarbeid med frivillig sektor på pleie- og
omsorgsfeltet, samt intervjuer med representanter for
nasjonale organisasjoner og departement. Analysefunnene
sammenfattes deretter med fokus på konkrete virkemidler og
på hva som hemmer og fremmer samarbeid. De syv
kommunene vi har studert er Alta, Kristiansund, Levanger,
Nissedal, Strand, Tromsø og Vefsn.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Marit Solbjør
  • Elin Birgitte Ljunggren
  • Hanne Merete Hestvik Kleiven
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
Forlag
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
ISBN
978-82-7732-167-7