Til hovedinnhold

Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ungdomssatsingen i Nord-
Trøndelag i perioden 2008-2012 og belyser gjennom metodisk triangulering
hva ungdomssatsingen består av i lys av nasjonale føringer og eksisterende
kunnskap, hvordan den er organisert, hvilke mål og strategier som finnes,
hvordan arbeidet med ungdoms deltagelse og innflytelse oppleves, samt
kommunikasjon og mediebruk i ungdomssatsingen i NTFK.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
Forlag
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
ISBN
978-82–7732–180–6