Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ungdomssatsingen i Nord-
Trøndelag i perioden 2008-2012 og belyser gjennom metodisk triangulering
hva ungdomssatsingen består av i lys av nasjonale føringer og eksisterende
kunnskap, hvordan den er organisert, hvilke mål og strategier som finnes,
hvordan arbeidet med ungdoms deltagelse og innflytelse oppleves, samt
kommunikasjon og mediebruk i ungdomssatsingen i NTFK.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2013

Forlag

Trøndelag Forskning og Utvikling AS

ISBN

978-82–7732–180–6

Vis denne publikasjonen hos Cristin