Til hovedinnhold
Norsk English

Workshop om utblødning og kjøling av laks, med fokus på kvalitet

Sammendrag

Flere slakterier har ytret ønske om at det må arbeides videre med utblødning og kjøling av laks i slakteprosessen. De kontaktet Nofima og SINTEF Energi om dette og en prosjektskisse ble utarbeidet og sendt til FHF. Tematisk traff ikke skissen godt i forhold til faglige prioriteringer i handlingsplanen til FHF 2013. Nofima og SINTEF Energi fikk derfor i oppdrag fra FHF å arrangere et arbeidsmøte med industrien for å: Klarlegge utfordringer i næringen og synliggjøre den vitenskapelige kunnskapsfronten, relatert til utblødning og kjøling.

Nofima, SINTEF Energi og FHF inviterte foredragsholdere og arrangerte et arbeidsmøte, som ble gjennomført 12. og 13. juni på Hell i Trøndelag, med 44 deltakere fra næringen og forskningsmiljøene. Denne rapporten oppsummerer stikkordsmessig det som ble presentert i foredragene og som fremkom av gruppearbeidene. Alle foredragene og presentasjonene er tilgjengelige på FHF sine hjemmesider (www.fhf.no).

Rapporten gir også innspill til FHFs handlingsplan for 2014. Arbeidsmøtet kan på dette punktet oppsummeres i en anmodning til FHF om å initiere fortsatt FoU-arbeid for å løse problemer næringsaktører opplever i de nye slakteprosessene, med hensyn til hurtig og god blodtapping og kjøling av laks og ørret.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900906
  • Egen institusjon / 10606

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Energi AS

År

2013

Forlag

Nofima

Hefte nr.

37/2013

ISBN

978-82-8296-119-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin