Til hovedinnhold

Non-Newtonian fluid flow in rough-walled fractures: A brief review

Non-Newtonian fluid flow in rough-walled fractures: A brief review

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Alexandre Lavrov
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Petroleum
År
Forlag
CRC Press
Bok
Rock Characterisation, Modelling and Engineering Design Methods
ISBN
9781138000575
Side(r)
363 - 368