Til hovedinnhold

Chemical composition and release rate of waste discharge from an Atlantic salmon farm with an evaluation of IMTA feasibility

Chemical composition and release rate of waste discharge from an Atlantic salmon farm with an evaluation of IMTA feasibility

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Xinxin Wang
  • Kjersti Andresen
  • Aleksander Handå
  • Bjørn Jensen
  • Kjell Inge Reitan
  • Yngvar Olsen
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
Publisert i
Aquaculture Environment Interactions
ISSN
1869-215X
Årgang
4
Side(r)
147 - 162