Til hovedinnhold

Major Projects up Front: Analysis and Decision – Rationality and Chance

Major Projects up Front: Analysis and Decision – Rationality and Chance

Kategori
Vitenskapelig foredrag
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Knut Fredrik Samset
  • Gro Holst Volden
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
Presentert på
IRNOP 2013
Sted
Oslo
Dato
16.06.2013
Arrangør
The International Research Network on Organizing Projects
År