Til hovedinnhold

Elastic strain and texture evolution during tensile testing of peak-hardened Al-Mg-Si-profiles

Elastic strain and texture evolution during tensile testing of peak-hardened Al-Mg-Si-profiles

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Børge Forbord
  • Ragnvald Mathiesen
  • Jostein Mårdalen
  • Trond Furu
  • Hans Iver Lange
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
  • Norsk Hydro ASA
År
Publisert i
Materials Science & Engineering: A
ISSN
0921-5093
Forlag
Elsevier
Årgang
479
Hefte nr.
1-2
Side(r)
313 - 323