Til hovedinnhold

Ante- and postnatal risk factors of venous thrombosis: a hospital-based case-control study

Ante- and postnatal risk factors of venous thrombosis: a hospital-based case-control study

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Anne Flem Jacobsen
  • Finn Egil Skjeldestad
  • Per Morten Sandset
Institusjon(er)
  • Oslo universitetssykehus HF
  • SINTEF Digital / Helse
År
Publisert i
Journal of Thrombosis and Haemostasis
ISSN
1538-7933
Forlag
John Wiley & Sons
Årgang
6
Hefte nr.
6
Side(r)
905 - 912