Til hovedinnhold

A non-invasive device to continuously determine heat strain in humans

A non-invasive device to continuously determine heat strain in humans

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Hanns-Christian Gunga
  • Mariann Sandsund
  • Randi Eidsmo Reinertsen
  • Frank Sattler
  • Jochim Koch
Institusjon(er)
  • Charité - Universitätsmedizin Berlin
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Management and Staff
  • Tyskland
År
Publisert i
Journal of Thermal Biology
ISSN
0306-4565
Årgang
33
Hefte nr.
5
Side(r)
297 - 307