Til hovedinnhold

Evidence for 'escape through spawning' in large gilthead sea bream Sparus aurata reared in commercial sea-cages

Evidence for 'escape through spawning' in large gilthead sea bream Sparus aurata reared in commercial sea-cages

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Stylianos Somarakis
  • Michail Pavlidis
  • Christina Saapoglou
  • Costas S. Tsigenopoulos
  • Timothy David Dempster
Institusjon(er)
  • Hellenic Centre for Marine Research
  • University of Crete
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • University of Melbourne
År
Publisert i
Aquaculture Environment Interactions
ISSN
1869-215X
Årgang
3
Hefte nr.
2
Side(r)
135 - 152