Til hovedinnhold

Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode :

Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode :

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 209698
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Kjell Arne Brekke
  • Rolf Golombek
  • Michal Kaut
  • Sverre A.C. Kittelsen
  • Stein Wallace
Institusjon(er)
  • Universitetet i Oslo
  • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Norges Handelshøyskole
År
Publisert i
Samfunnsøkonomen
ISSN
1890-5250
Årgang
127
Hefte nr.
2
Side(r)
16 - 26