Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode :

Les publikasjonen

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 209698

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kjell Arne Brekke
  • Rolf Golombek
  • Michal Kaut
  • Sverre A.C. Kittelsen
  • Stein Wallace

Institusjon(er)

  • Universitetet i Oslo
  • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Norges Handelshøyskole

År

2013

Publisert i

Samfunnsøkonomen

ISSN

1890-5250

Årgang

127

Hefte nr.

2

Side(r)

16 - 26

Vis denne publikasjonen hos Cristin