Til hovedinnhold

7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013

7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013

Kategori
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Ole Jonny Klakegg
  • Kari Kjølle
  • Cecilie Gillesen Mehaug
  • Nils Olsson
  • Asmamaw Tadege Shiferaw
  • Ruth Woods
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
År
Forlag
Akademika forlag
ISBN
978-82-321-0273-0