Til hovedinnhold
Norsk English

Et riktig steg på veien? – Semipelagisk trål

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216423
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
  • Andre

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tore Roaldsnes
  • Eduardo Grimaldo

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

FISHTECH konferanse 2012

Sted

Ålesund

Dato

24.09.2012 - 25.09.2012

Arrangør

SINTEF Fiskeri og Havbruk

År

2012

Vis denne publikasjonen hos Cristin