Til hovedinnhold
Norsk English

AP3 - Utvikle konsepter for automatisk bedøving av villfisk

Sammendrag

Ulike metoder for bedøving eller avliving av fisk er vurdert i forhold til hva som kan være aktuelt å implementere ombord på snurrevadfartøy i overskuelig framtid. Per i dag er elektrisk bedøving ansett for å være best egnet for fartøy som skal prosessere store mengder fisk. Hensikten er primært å gjøre fisken rolig slik at den kan prosesseres omgående etter at fangsten er tatt om bord. Dette kan gi bedre arbeidsforhold for fiskerne og bedre kvalitet fordi fisken kan blø ut før blodet får tid til å koagulere.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 210883

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulf Gøran Erikson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2012

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

Vis denne publikasjonen hos Cristin