Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk bedøving og bløgging av hvitfisk

Sammendrag

Større og mer effektive fiskefartøy og redskap er tatt i bruk, og utvikling av ny teknologi for automatisk bedøving og bløgging er nødvendig dersom fiskekvalitet og helse, miljø og sikkerhet for fiskeren skal ivaretas.

Kategori

Brosjyre

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 210883

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Vis denne publikasjonen hos Cristin