Til hovedinnhold

Modifying Atlantic salmon behaviour with light or feed stimuli may improve parasite control techniques

Modifying Atlantic salmon behaviour with light or feed stimuli may improve parasite control techniques

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Samantha Bui
  • Frode Oppedal
  • Øyvind Johan Korsøen
  • Timothy David Dempster
Institusjon(er)
  • University of Melbourne
  • Havforskningsinstituttet
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
Publisert i
Aquaculture Environment Interactions
ISSN
1869-215X
Årgang
3
Hefte nr.
2
Side(r)
125 - 133