Til hovedinnhold
Norsk English

Terskelfjerning og andre tiltak for å bedre vandringsforholdene for laksefisk

Sammendrag

Til tross for sin kapasitet til å forsere vandringshindre
representerer menneskeskapte barrierer
vandringsutfordringer for voksen laks og ørret.
Enda større er utfordringene for nedvandrende
ungfisk, som ofte vandrer i vannets hovedstrøm,
og dermed er utsatt for å bli ført inn i kraftverksturbiner.
Forsinkelser eller stans ved oppvandringshindre
kan ha betydning for fiskeproduksjonen,
mens vandring gjennom turbiner
er forbundet
med både direkte og forsinket dødelighet. I
denne artikkelen presenteres tiltak og løsninger
på hvordan vandringsproblemer kan reduseres
eller fjernes. Eksemplene som er brukt er hovedsakelig
hentet fra sørlandselvene Nidelva og
Mandalselva, og arbeidene har vært en del av et
doktorgradsprosjekt under forskningssenteret
CEDREN, ledet av SINTEF Energi og i stor grad
finansiert av den norske vannkraftbransjen.
Resultatene viser at mange aktuelle problemstillinger
kan avbøtes med kunnskapsstyrte,
tekniske løsninger.

Kategori

Fagartikkel

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 193818

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans-Petter Fjeldstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2013

Publisert i

Vann

ISSN

0042-2592

Hefte nr.

1

Side(r)

123 - 129

Vis denne publikasjonen hos Cristin