Til hovedinnhold

EUs evaluering av implementeringen av vanndirektivet. Hva er 'godt nok'?

EUs evaluering av implementeringen av vanndirektivet. Hva er 'godt nok'?

Kategori
Rapport
Sammendrag
Vanndirektivet – hva er 'godt nok'?
Usikkerheten er stor knyttet til hvilke konsekvenser implementering av EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) kan skape for utnyttelse av vannressurser til kraftproduksjonsformål. I rapporten gis en systematisk gjennomgang av EU-kommisjonens vurdering av de ulike landenes implementering. Rapporten fokuserer på hvordan kommisjonens generelle vurderinger av hva som er 'godt nok', med et spesielt fokus på hvilke konsekvenser dette kan tenkes å få for norsk vannkraftproduksjon. Spesielt fokuserer vi på forholdet mellom obligatoriske krav som stilles og det nasjonale spillerommet. Analysen viser at det finnes få absolutte krav. Å følge de ulike stegene i implementeringen av vanndirektivet, bruke CIS for å avklare uklarheter, sikre aktiv og transparent deltakelse av alle berørte i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten (det vil si god kjemisk og økologisk tilstand) fremstår som de viktigste elementene for at kommisjonen skal vurdere implementeringen av vanndirektivet som 'god nok'.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Helene Egeland
  • Gerd Blindheim Jacobsen
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
År
Forlag
SINTEF Energi AS
Hefte nr.
TR A7308
ISBN
9788259435569