Til hovedinnhold
Norsk English

EUs evaluering av implementeringen av vanndirektivet. Hva er 'godt nok'?

Sammendrag

Vanndirektivet – hva er 'godt nok'?
Usikkerheten er stor knyttet til hvilke konsekvenser implementering av EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) kan skape for utnyttelse av vannressurser til kraftproduksjonsformål. I rapporten gis en systematisk gjennomgang av EU-kommisjonens vurdering av de ulike landenes implementering. Rapporten fokuserer på hvordan kommisjonens generelle vurderinger av hva som er 'godt nok', med et spesielt fokus på hvilke konsekvenser dette kan tenkes å få for norsk vannkraftproduksjon. Spesielt fokuserer vi på forholdet mellom obligatoriske krav som stilles og det nasjonale spillerommet. Analysen viser at det finnes få absolutte krav. Å følge de ulike stegene i implementeringen av vanndirektivet, bruke CIS for å avklare uklarheter, sikre aktiv og transparent deltakelse av alle berørte i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten (det vil si god kjemisk og økologisk tilstand) fremstår som de viktigste elementene for at kommisjonen skal vurdere implementeringen av vanndirektivet som 'god nok'.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helene Egeland
  • Gerd Blindheim Jacobsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi

År

2013

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7308

ISBN

9788259435569

Vis denne publikasjonen hos Cristin