Til hovedinnhold

Barn og unges skravling på nettet - Sosial støtte i cyberspace?

Barn og unges skravling på nettet - Sosial støtte i cyberspace?

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er etablert som en
selvfølgelig sosial arena og møteplass for barn og unge i Norge. Ulike former for elektronisk kommunikasjon mellom unge vil trolig bare øke i årene som kommer. Samtidig vet vi at unge mennesker har behov for opplevelsen av nærhet, sosial støtte og tilhørighet i et moderne samfunn som blir betegnet som flytende og uoversiktlig. Det er avgjørende for unge å bli akseptert, godtatt,sett og hørt. I lys av eksisterende forskning diskuterer artikkelen om unge opplever ulike former for sosial støtte i cyberspace. Fordeler og ulemper med ny elektronisk kommunikasjon blir belyst.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
  • Ukjent
År
Publisert i
Tidsskrift for ungdomsforskning
ISSN
1502-7759
Årgang
4
Hefte nr.
1
Side(r)
27 - 47