Til hovedinnhold
Norsk English

Barn og unges skravling på nettet - Sosial støtte i cyberspace?

Sammendrag

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er etablert som en
selvfølgelig sosial arena og møteplass for barn og unge i Norge. Ulike former for elektronisk kommunikasjon mellom unge vil trolig bare øke i årene som kommer. Samtidig vet vi at unge mennesker har behov for opplevelsen av nærhet, sosial støtte og tilhørighet i et moderne samfunn som blir betegnet som flytende og uoversiktlig. Det er avgjørende for unge å bli akseptert, godtatt,sett og hørt. I lys av eksisterende forskning diskuterer artikkelen om unge opplever ulike former for sosial støtte i cyberspace. Fordeler og ulemper med ny elektronisk kommunikasjon blir belyst.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies
  • Ukjent

År

2004

Publisert i

Tidsskrift for ungdomsforskning

ISSN

1502-7759

Årgang

4

Hefte nr.

1

Side(r)

27 - 47

Vis denne publikasjonen hos Cristin