Til hovedinnhold

Giant sandwaves in the Hola glacial trough off Vesteralen, North Norway

Giant sandwaves in the Hola glacial trough off Vesteralen, North Norway

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Reidulv Bøe
  • Valérie K. Bellec
  • Margaret F.J. Dolan
  • Pål Buhl-Mortensen
  • Lene Buhl-Mortensen
  • Dag Slagstad
  • Leif Rise
Institusjon(er)
  • Norges geologiske undersøkelse
  • Havforskningsinstituttet
  • SINTEF AS
År
Publisert i
Marine Geology
ISSN
0025-3227
Forlag
Elsevier
Årgang
267
Hefte nr.
1-2
Side(r)
36 - 54