Til hovedinnhold
Norsk English

ForbrukerfleksibilitetSynteserapport utformet for Norges forskningsråd i RENERGI-programmet

Sammendrag

Forbrukerfleksibilitet - oppsummering av erfaringer fra RENERGI
Gjennom RENERGI-programmet har det blitt gjennomført flere forskningsprosjekter med fokus på hvordan forbrukerfleksibilitet kan utnyttes i knapphetsperioder og til å effektivisere kraftmarkedet. Ved prisfleksibel anmelding til kraftmarkedet, kan bl.a. en liten forbruksreduksjon resultere i en stor reduksjon i pris.

Strømkunden har gått fra å kun være et punkt i nettet der det ble tatt ut strøm, til å bli en framtidig ressurs for kraftsystemet. Det har blitt testet ut ulike prissignaler (nettariff og kraftprodukt) som stimulerer til forbruksendring og teknologi for fjernutkobling av lavprioritert forbruk. Testprosjektene har vist at motivasjon og insentiver er viktig for å oppnå en forbruksendring hos nærings- og husholdningskunder.

Gjennomførte testprosjekter viser at forbrukerfleksibilitet kan realiseres med dagens teknologi. Det gjenstår derimot utfordringer med plassering av ansvar for daglig drift og oppfølging av forbrukerfleksibilitet for å sikre riktige insentiver hos ulike markedsaktører til kostnadseffektiv utnyttelse av denne ressursen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2013

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7233

ISBN

9788259436061

Vis denne publikasjonen hos Cristin