Til hovedinnhold

Excitation energies and ionization potentials at high electric fields for molecules relevant for electrically insulating liquids

Excitation energies and ionization potentials at high electric fields for molecules relevant for electrically insulating liquids

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 200631
  • Notur/NorStore / NN2920K
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Nazanin Davari
  • Per-Olof Åstrand
  • Stian Ingebrigtsen
  • Mikael Unge
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi
  • Sverige
År
Publisert i
Journal of Applied Physics
ISSN
0021-8979
Forlag
American Institute of Physics (AIP)
Årgang
113