Til hovedinnhold
Norsk English

Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultatene fra en scenariostudie gjennomført høsten 2012 som en del av DeVID-prosjektet. Det ble laget fire scenarioer som beskriver mulige fremtidsbilder for anvendelse og utbredelse av SmartGrids-teknologier i fremtidens elektriske distribusjonsnett mot 2030. Scenarioene dannet grunnlag for identifisering av muligheter og utfordringer knyttet til SmartGrid for ulike aktører. Viktigst for det videre arbeidet i DeVID-prosjektet er anbefalingene som ble identifisert med bakgrunn i scenarioene.

I kapittel 1 er scenarioprosessen kort beskrevet, etterfulgt av en opplisting av aktuelle drivkrefter og aktører for SmartGrid i kapittel 2. Ordlista er ment som hjelp for lesing av hovedscenarioene. Hovedscenarioene finnes i kapittel 3, mens muligheter, utfordringer og anbefalinger basert på analyse av scenarioene er gitt i kapittel 4 og 5. Referanser finnes i kapittel 6. I vedlegg er det gitt en oversikt over deltagerne i scenarioprosessen og miniscenarioene som ble laget.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2012

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

TR A7270

ISBN

9788259435361

Vis denne publikasjonen hos Cristin