Til hovedinnhold

Membrane filtration in RAS – effects on tank bacterial communities

Membrane filtration in RAS – effects on tank bacterial communities

Kategori
Poster
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Per-Arvid Wold
  • Astrid Buran Holan
  • Ingrid Overrein
  • Dag Altin
  • Kari Attramadal
  • Gunvor Øie
  • TorOve Leiknes
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • SINTEF Ocean
Presentert på
North American Membrane Society annual meeting
Sted
New Orleans
Dato
09.06.2012 - 13.09.2012
Arrangør
NAMS
År