Til hovedinnhold

An Optimum design concept for offshore cage culture

An Optimum design concept for offshore cage culture

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Mohamed Shainee
  • Bernt Johan Leira
  • Harald Ellingsen
  • Arne Fredheim
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 7
Hefte nr.
7
ISBN
9780791844946
Side(r)
85 - 94