Til hovedinnhold

Large Eddy Simulations of Three-Dimensional Flow Around a Pipeline in a Uniform Current

Large Eddy Simulations of Three-Dimensional Flow Around a Pipeline in a Uniform Current

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / NN9191K, NS9191K
  • Research Council of Norway (RCN) / NN9191K
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Mia Prsic
  • Muk Chen Ong
  • Bjørnar Pettersen
  • Dag Myrhaug
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 5
Hefte nr.
5
ISBN
9780791844922
Side(r)
539 - 548