Til hovedinnhold

Design and Aero-Elastic Simulation of a 5MW Floating Vertical Axis Wind Turbine

Design and Aero-Elastic Simulation of a 5MW Floating Vertical Axis Wind Turbine

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
  • DHI
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 7
Hefte nr.
7
ISBN
9780791844946
Side(r)
383 - 392