Til hovedinnhold

Study of the Reliability of the Ship Transportation by Applying the Historical Hindcast Weather Data

Study of the Reliability of the Ship Transportation by Applying the Historical Hindcast Weather Data

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Wojciech Kauczynski
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 5
Hefte nr.
5
ISBN
9780791844922