Til hovedinnhold

Power Performance and Environmental Footprint of High-Speed Vessels in Calm Deep Water

Power Performance and Environmental Footprint of High-Speed Vessels in Calm Deep Water

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 4
Hefte nr.
4
ISBN
9780791844915
Side(r)
381 - 394