Til hovedinnhold

Airgap statistics for a tension leg platform

Airgap statistics for a tension leg platform

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Oleg Gaidai
  • Arvid Næss
  • Carl Trygve Stansberg
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 2 Structures, Safety and Reliability
Hefte nr.
2
ISBN
9780791844892
Side(r)
25 - 32