Til hovedinnhold

Three-Dimensional effects of the flow Normal to a Flat Plate at a High Reynolds Number

Three-Dimensional effects of the flow Normal to a Flat Plate at a High Reynolds Number

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Xinliang Tian
  • Muk Chen Ong
  • Jianming Yang
  • Dag Myrhaug
  • Gang Chen
Institusjon(er)
  • Shanghai Jiao Tong University
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 4
Hefte nr.
4
ISBN
9780791844915
Side(r)
847 - 854