Til hovedinnhold
Norsk English

Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Sammendrag

Målsettingen med denne rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i egen bolig. Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å være et viktig grep for å møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Etter å ha presentert nåværende og fremtidige teknologiske muligheter og utfordringer og drøftet disse i forhold til konkrete delmål med implementering av velferdsteknologi i boliger, avsluttes rapporten med å gi noen anbefalinger knyttet til Husbankens ulike roller som pådriver, kompetanseutvikler og kvalitetssikrer.
Oppdragsgiver: Husbanken
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 60M064.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2012

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A23938

ISBN

978-82-14-05249-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin