Til hovedinnhold

Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Kategori
Rapport
Sammendrag
Målsettingen med denne rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i egen bolig. Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å være et viktig grep for å møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Etter å ha presentert nåværende og fremtidige teknologiske muligheter og utfordringer og drøftet disse i forhold til konkrete delmål med implementering av velferdsteknologi i boliger, avsluttes rapporten med å gi noen anbefalinger knyttet til Husbankens ulike roller som pådriver, kompetanseutvikler og kvalitetssikrer.
Oppdragsgiver: Husbanken
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 60M064.30
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A23938
ISBN
978-82-14-05249-7