Til hovedinnhold

Kravspesifikasjon fullskala utbygging av Avansert Måle- og Styringssystemer (AMS) (Toveiskommunikasjon)

Kravspesifikasjon fullskala utbygging av Avansert Måle- og Styringssystemer (AMS) (Toveiskommunikasjon)

Kategori
Rapport
Sammendrag
Denne kravspesifikasjonen er utarbeidet for å bidra til en felles forståelse om hvilke krav som er ønskelig ved fullskala utbygging av "Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)" i Norge. Målsettingen er å etablere en kravspesifikasjon som nettselskap kan benytte som et utgangspunkt ved anskaffelse av system eller for kjøp av tjenester basert på AMS.

Denne kravspesifikasjonen er en oppdatert versjon av TR A7138 fra september 2011 [1]. Oppdateringene er basert på innspill fra både nettselskap og systemleverandører, og har tatt med avklaringer som er gjort i bransjen angående AMS.

Det enkelte nettselskap må selv vurdere de ulike kravene nøye, for deretter å evt. helt eller delvis benytte kravspesifikasjonen ved innhenting av tilbud på system eller tjenester.

Kravspesifikasjonen omhandler funksjonelle krav, tekniske krav, systemkrav, krav vedrørende montasjeforhold, krav til kostnadseffektiv drift og vedlikehold og krav til sikkerhet.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
År
Forlag
Energi Norge
Hefte nr.
356-2013
ISBN
9788243206861