Til hovedinnhold

Analyse av skråningsstabilitet i Bjørnevatnbruddet i Sydvaranger : Analysis of slope stability in the Bjørnevatn open pit in Sydvaranger

Analyse av skråningsstabilitet i Bjørnevatnbruddet i Sydvaranger : Analysis of slope stability in the Bjørnevatn open pit in Sydvaranger

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
Forlag
Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund
Bok
Fjellsprengningsdagen - Bergmekanikkdagen - Geoteknikkdagen 2012
ISBN
978-82-8208-033-0
Side(r)
24.1 - 24.10