Til hovedinnhold
Norsk English

Nummerisk modellering i bergteknikk: hva det og kan brukes til, fordeler og ulemper, programvare og begrensninger : Numerical modeling in rock engieneering: what it can do, advantages and disadvantages, and software limitations

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2012

Forlag

Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund

Bok

Fjellsprengningsdagen - Bergmekanikkdagen - Geoteknikkdagen 2012

ISBN

978-82-8208-033-0

Side(r)

27.1 - 27.12

Vis denne publikasjonen hos Cristin