Til hovedinnhold

Microstructural modeling of the Homogenization Heat Treatment for AA3XXX Alloys

Microstructural modeling of the Homogenization Heat Treatment for AA3XXX Alloys

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Qiang Du
  • Warren Poole
  • Mary Wells
  • Nick Parson
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
  • Ukjent
Dato
01.07.2011
År
Publisert i
JOM
ISSN
1047-4838
Forlag
Springer
Side(r)
35 - 39