Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

VERDI: Verktøy for Distribuert Innovasjon i globale fabrikknettverk

VERDI: Verktøy for Distribuert Innovasjon i globale fabrikknettverk

Hvordan kan større bedrifter akselerere sitt globale forbedrings- og innovasjonsarbeid?

Det blir stadig viktigere for multinasjonale bedrifter å kunne utnytte den samlede kompetansen i bedriften i innovasjonsarbeidet. Store selskaper har derfor ofte en egen funksjon i bedriften med ansvar for å stimulere til prosessinnovasjon og bistå til spredning av teknologiske innovasjoner og prosessforbedringer i nettverket sitt. Utfordringen med denne modellen er at den er treg og begrenset av tilgjengelige ressurser i bedriften.

Jotun AS er en bedrift som opplever dette som en utfordring, og samarbeider derfor med NTNU og SINTEF om forskningsprosjektet VERDI for å forske fram og ta i bruk «Verktøy for Distribuert Innovasjon». Målet er å utvikle praktiske verktøy som gjør bedriften i stand til å være et «selvutviklende system», det vil si at enhetene i det globale nettverket samhandler og lærer fra hverandre med minst mulig inngripen fra en sentral bedriftsfunksjon.

I VERDI samarbeider Jotun AS med forskningspartnerne NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse og SINTEF Teknologi og samfunn.

VERDI er et BIA-prosjekt – Innovasjonsprosjekt i næringslivet – finansiert av Jotun AS og Norges Forskningsråd.

Publisert 8. november 2015

Prosjektvarighet

2015 - 2018