Til hovedinnhold

Validering av ny metode for avdekking av operasjonelle grenser for frittfall livbåter

Validering av ny metode for avdekking av operasjonelle grenser for frittfall livbåter

Publisert 11. mars 2016

I samarbeid med Statoil og nederlandske TNO har MARINTEK utviklet og validert en ny metodikk for å avdekke operasjonelle grenser for frittfall livbåter.

Lifeboat

Metoden kombinerer bruk av MARINTEKs simulerings­program SIMO, livbåtsjøsettingssimulatoren VARUNA og MARINTEKs kompetanse innen CFD (Computational Fluid Dynamics).

Det originale i denne tilnærmingen er at det fanger opp de viktigste fysiske effektene som påvirker sjøsetting av frittfall livbåter. Dette er for eksempel bevegelsene til det aktuelle moderfartøyet, vindfeltet rundt fartøyet og vindens påvirkning på livbåten, samt endringer i bølgefeltet rundt moderfartøyet. I tillegg skaffer metoden pålitelige estimater av sannsynligheten for at mannskapet blir utsatt for skader på grunn av akselerasjonene i det livbåten treffer vannflaten.

Metoden er brukt på en vellykket måte på livbåter installert på en såkalt turret-forankret FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) i Norskehavet. Parametre som er utslagsgivende for livbåtenes operasjonelle grenser ble identifisert, og arbeidet la grunn­lag for beslutninger som muliggjør sikrere operasjon av livbåtene og utvidede operasjonelle grenser.

Seniorforsker
+47 452 76 069

Prosjektstart

06.11.2014