Til hovedinnhold

Utvikling av fangstbegrensende innretninger for trål

Utvikling av fangstbegrensende innretninger for trål

Publisert 27. oktober 2014

Store fangster utgjør et viktig problem for fiskere så vel som for kontroll- og forvaltningsorganisasjoner.

Sideåpning i trålsekk

Store fangster innebærer blant annet problemer som:

  •  dårlig seleksjon av redskapet
  • lavere kvalitet på bearbeidet fisk
  • HMS-problemer for mannskapet

Dårlig selektivitet og lav fiskekvalitet er problemer som ofte fører til økt utkast og dumping av fisk. Dette prosjektet har som mål å utvikle utstyr for fangstkontroll som vil bidra til å minimere de utfordringer og problemer knyttet til store fangster.

Prosjektet går over tre år (januar 2012 -. Des 2014). Forskerteamet vil i hovedsak være tilknyttet SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH), det norske teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Massachussetts, og det norske Fiskeridirektoratet (FDir).

Seniorforsker

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 31.12.2014