Til hovedinnhold

Undersøkelse om privat øvelseskjøring

Undersøkelse om privat øvelseskjøring

Publisert 3. oktober 2014

SINTEF gjennomfører en kartlegging av privat øvelseskjøring på oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Som en del av denne kartleggingen inviteres ungdom som er under opplæring til førerkort for personbil (klasse B) og deres foreldre/foresatte til å delta i en undersøkelse om deres forventninger til privat øvelseskjøring.

Er du forelder eller foresatt til en 16-åring og ønsker å være med i undersøkelsen klikk her 

Er du ungdom og ønsker å være med i undersøkelsen klikk her

 

 

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.10.2014 - 15.03.2015