Til hovedinnhold

Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)

Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)

Publisert 13. august 2017

Økt resistens mot avlusingsmedikamenter har drevet fram en rekke ikke-medikamentelle behandlingssystemer som ferskvannsbehandling i brønnbåt, Thermolicer og Optilicer til varmtvannsbehandling, lusespylere som eksempelvis Skamik, Flatsetsund og Hydrolicer, samt lukkede behandlingslektere som Helixir.

Hovedmål:

Klarlegge forholdene for laks i mekaniske avlusingssystemer gjennom utvikling og anvendelse av objektiv målemetodikk, –utstyr og informasjonspresentasjon.

Arbeidet har følgende delmål:

  1. Løsning for innpakking av sensorikk i mekaniske avlusingsplattformer.
  2. Sorterte datasett fra minst 5 ulike mekaniske avlusingsplattformer.DM
  3. Generelle anbefalinger for design av fremtidige mekaniske avlusingssystem.

Les mer om prosjektet på FHF sine sider.

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Finansiering:

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond med kr 3 940 000,-

Prosjektnytt:

6.11.2017:
Målekonseptet "sensorfisk" har som en del av KVALISYS blitt presentert under årets EAS konferanse i Dubrovnik. Presentasjonen kan lastes ned her.

I kjølvannet av presentasjonen vil det avholdes et arbeidsmøte i Trondheim hvor det innspill til videreutvikling av målekonseptet skal diskuteres. Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Eirik Svendsen.

9.03.2017
Prosjektet har gjennomført en vellykket samling med deltakere fra oppdrettere, tjeneste- og utstyrsleverandører hvor verdifulle innspill tilknyttet bruk og utforming av mekaniske avlusere har blitt diskutert.