Til hovedinnhold

Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)

Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)

Økt resistens mot avlusingsmedikamenter har drevet fram en rekke ikke-medikamentelle behandlingssystemer som ferskvannsbehandling i brønnbåt, Thermolicer og Optilicer til varmtvannsbehandling, lusespylere som eksempelvis Skamik, Flatsetsund og Hydrolicer, samt lukkede behandlingslektere som Helixir.

Hovedmål:

Klarlegge forholdene for laks i mekaniske avlusingssystemer gjennom utvikling og anvendelse av objektiv målemetodikk, –utstyr og informasjonspresentasjon.

Arbeidet har følgende delmål:

  1. Løsning for innpakking av sensorikk i mekaniske avlusingsplattformer.
  2. Sorterte datasett fra minst 5 ulike mekaniske avlusingsplattformer.DM
  3. Generelle anbefalinger for design av fremtidige mekaniske avlusingssystem.

[{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/prosjekter/kvalisys/sensorfisk.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/prosjekter/kvalisys/sensorfisk2.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/prosjekter/kvalisys/sensorfisk3.jpg¤,¤alt¤:¤¤}]

Les mer om prosjektet på FHF sine sider.

 

Prosjektnytt:

19.12.2018 De har utviklet sensorfisker som tester hva laksen utsettes for ved mekanisk avlusing (Tekfisk.no)

6.11.2017:
Målekonseptet "sensorfisk" har som en del av KVALISYS blitt presentert under årets EAS konferanse i Dubrovnik. Presentasjonen kan lastes ned her.

I kjølvannet av presentasjonen vil det avholdes et arbeidsmøte i Trondheim hvor det innspill til videreutvikling av målekonseptet skal diskuteres. Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Eirik Svendsen.

9.03.2017
Prosjektet har gjennomført en vellykket samling med deltakere fra oppdrettere, tjeneste- og utstyrsleverandører hvor verdifulle innspill tilknyttet bruk og utforming av mekaniske avlusere har blitt diskutert.

Publisert søndag 13. august 2017
Forsker
944 84 152

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Finansiering:

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond med kr 3 940 000,-