Til hovedinnhold

SpeedUp – Kortere gjennomføringstid i prosjekter

SpeedUp – Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Publisert 22. oktober 2015

Et forskningsprosjekt som fokuserer på forkortelse av tiden som går med til planlegging og gjennomføring av store komplekse prosjekter.

Prosjektet SpeedUp fokuserer på store komplekse prosjekter. Hovedmålet er å utvikle og teste kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til reduksjon av den totale gjennomføringstiden i komplekse prosjekter med minimum 30 % sammenlignet med 2013-nivå som lar seg demonstrere i 3-5 prosjekt innen 2017.

SpeedUp er et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt for næringslivet) innen Forskningsrådets BIA-program ("Brukerstyrt innovasionsarena"). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Prosjekt Norge og de industrielle samarbeidspartnerne.

Industrielle samarbeidspartnere

 • Reinertsen
 • Statsbygg
 • FAVEO
 • Jernbaneverket
 • Oslo kommune
 • OPAK
 • Forsvaret

Akademiske partnere

 • SINTEF
 • NTNU
 • Aalto University, Helsinki, Finland
 • Construction Industry Institute (CII), University of Texas, USA
 • University of California, Berkeley, USA

Se prosjektets offisielle hjemmeside for oppdaterte nyheter

Forskningsutfordringer

Prosjektet har identifisert fire sentrale forskningsutfordringer som søkes belyst og løst:

 • Koordinering og samhandling
 • Integrering av planlegging og kontroll
 • Tidlig varsling ved hjelp av prestasjonsmåling
 • Koordinering av byggeplasslogistikk

Les mer om forskningsutfordringene på prosjektets hjemmeside

Resultatene fra prosjektet blir fortløpende publisert på prosjektets hjemmeside

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.03.2014 - 01.06.2018