Til hovedinnhold

SFI Smart Maritime

SFI Smart Maritime

Publisert 2. januar 2017

MARINTEK er vertsinstitusjon for SFI Smart Maritime, som ble åpnet i 2015. Senteret fokuserer på forbedret energieffektivitet og reduserte utslipp fra maritim sektor.

Bilde av et stort skip

Smart Maritime ønsker å utvikle et systemorientert verktøy som analyserer effekten av energieffektiviserende løsninger og tiltak for skrog og propell, kraftsystemer og drivstoff under realistiske fullskalaforhold. Vi vil finne svar på hvordan det er mulig å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren, også med bruk av konvensjonell teknologi og drivstoff.

Dersom SFI Smart Maritime lykkes med sine målsettinger, vil forbedringer innen energieffektivisering på skip gjøre store utslag miljømessig og være et viktig bidrag til "det grønne skiftet" internasjonalt. SFI-ordningen er et virkemiddel i Norges Forskningsråd som gir mulighet for langsiktig forskning, innovasjon og utvikling mellom industri og forskning. SFIen har tilhold på Marinteknisk Senter i Trondheim, ledes av MARINTEK, og vil vare i åtte år.

Norges Forskningsråd skrev i forbindelse med tildelingen av SFIen at "Vertsinstitusjonen MARINTEK er meget sentral i den nasjonale maritime klyngen", og sammen med en rekke partnere vil MARINTEK bidra til forbedret energieffektivitet og reduserte utslipp fra maritim sektor gjennom Smart Maritime. Blant bedriftspartnerne er toneangivende bedrifter som Rolls Royce Marine, Bergen Engines, Vard Design, Havyard Group, ABB, SIEMENS, Jotun, Wärtsilä Moss og DNV GL, samt viktige brukere som Wilh. Wilhelmsen, Solvang, Grieg Star, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi og Norges Rederiforbund. I tillegg er sentrale aktører som Fraktefartøyenes Rederiforening og Sjøfartsdirektoratet partnere i SFI Smart Maritime.

Seniorforsker
+47 930 59 823

Prosjektvarighet

2015 - 2022