Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

SFI Norman

SFI Norman

SFI Norman er et forskningsprogram med visjon om å utvikle ny og tverrfaglig forskning på neste generasjons produksjon, samt å lage teorier, metoder, modeller og verktøy som vil få norske produsenter til å lykkes i den globale konkurransen.

I en global, konkurransedyktig verden i stadig endring, er kontinuerlig utvikling av industriens konkurranseevne av avgjørende betydning for en nasjon. I samarbeid med NTNU og SINTEF, har 14 norske industribedrifter påtatt seg utfordringen med å skape forskningssenteret Norwegian Manufacturing Future (SFI Norman). Målet med senteret er å øke næringens konkurransekraft gjennom langsiktig forskning og innovasjon.

Les mer på prosjektets egne nettsider: http://sfinorman.no/

Publisert 13. august 2013
Spesialrådgiver

Prosjektvarighet

01.01.2007 - 31.12.2014