Til hovedinnhold

Samfunnsmessige konsekvenser av framtidig vekst i lakseoppdrett

Samfunnsmessige konsekvenser av framtidig vekst i lakseoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt fram tre ulike alternativer til hvordan framtidig vekst i lakseoppdrettsnæringen skal organiseres.

SINTEF Fiskeri og havbruk har i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn og Kontali Analyse vurdert samfunnsmessige konsekvenser av de tre alternativene. Våre vurderinger vil bli en del av det faglige grunnlaget for stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen som skal legges fram for Stortinget våren 2015.

Publisert tirsdag 13. januar 2015
Spesialrådgiver
913 16 122

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.01.2015