Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

RIT – Robust Industriell Transformasjon

RIT – Robust Industriell Transformasjon

RIT skal utvikle en nyskapende faktabasert designmodell og løsninger som kombinerer operative data med simulering og lean faktabasert design som støtter utvikling av nye båtkonsepter.

Håndtering av store datamengder er i stadig større grad sett på som et konkurransefortrinn og er bl.a. et av kjerneelementene i Industrie 4.0. Å skaffe til veie sanntids- og andre typer store datamengder, samt gjøre dette tilgjengelig for analyse og premiss i utviklingsarbeid er imidlertid tids- og kostnadskrevende. Samtidig kommer ofte ikke båtbyggernes egen kompetanse ikke alltid til sin rett. Prosjektet handler om hvordan bedriftene på en mye enklere måte kan fremskaffe og presentere designkritiske data og analyser. I denne sammenheng er utvikling av et "Design Dashboard" som front-end løsning, tilpasset ulike kontekster/båttyper og utviklingsfaser en sentral innovasjon. Dette sammen med bl.a maskinlæring - "Deep Learning".​

Partnere: Hydrolift, Viknes, Jetro, SINTEF TS & Digital, BIBA, Inventas

Publisert 14. januar 2019

Prosjektvarighet

2018 - 2022