Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

RegPol - Regionale effekter av energipolitikk

RegPol - Regionale effekter av energipolitikk

Energimodeller viser klimaeffekter av veivalg

Ved hjelp av matematikk og stadig mer avanserte modeller kan forskere nå bedre tallfeste hvordan klimaet påvirkes av ulike måter å utvikle energisystemet på.

Publisert 19. februar 2013
Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Les
KPN RegPol - Regional effects of energy policy

 

Oppdragsgiver
Forskningsrådet