Til hovedinnhold

RegPol - Regionale effekter av energipolitikk

RegPol - Regionale effekter av energipolitikk

Energimodeller viser klimaeffekter av veivalg

Ved hjelp av matematikk og stadig mer avanserte modeller kan forskere nå bedre tallfeste hvordan klimaet påvirkes av ulike måter å utvikle energisystemet på.

Publisert tirsdag 19. februar 2013

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Les
KPN RegPol - Regional effects of energy policy

 

Oppdragsgiver
Forskningsrådet