Til hovedinnhold

RegPol - Regionale effekter av energipolitikk

RegPol - Regionale effekter av energipolitikk

Publisert 19. februar 2013

Energimodeller viser klimaeffekter av veivalg

Ved hjelp av matematikk og stadig mer avanserte modeller kan forskere nå bedre tallfeste hvordan klimaet påvirkes av ulike måter å utvikle energisystemet på.

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Les
KPN RegPol - Regional effects of energy policy

 

Oppdragsgiver
Forskningsrådet