Til hovedinnhold

RASORGMAT

RASORGMAT

Publisert 13. august 2017

Prosjektet RASORGMAT adresserer kjente og viktige utfordringer i landbaserte lukkede oppdrettsanlegg med resirkruleringsteknologi (RAS).

Folk i laboratorium

Vi undersøker hvordan vannhydraulikk i sirkulære og rektangulære kar i påvirker innhold av organisk materiale, bakteriesamfunn og kvalitet på produktet. Det arbeides også med å utvikle en ny type sensor for karbondioksyd i produksjonsvann i RAS anlegg.

Prosjektet er finansiert av COFASP, ERANET og er et forskningssamarbeid mellom SINTEF OCEAN AS, Universitetet i København og CIIMAR, Portugal. I tillegg deltar NTNU med masterstudenter og en PhD student. Forsøkene i RAS er kjørt i nytt forsøksanlegg på NTNU Sealab.

Prosjektvarighet

2016 - 2018