Til hovedinnhold

Program for overvåking av microbiota i oppdrett (MonMic)

Program for overvåking av microbiota i oppdrett (MonMic)

Produksjonen i lukkede oppdrettsanlegg er i vekst. Produksjonsvekst øker behovet for kontroll med mikrobiota, da konsekvensene av smittespredning og sykdom kan gi store økonomiske tap og dårlig omdømme for industrien.

Bilde av forskere som tar vannprøver

Gode risikovurderinger og metoder for tidlig varsling av problemer blir dermed stadig viktigere. SINTEF har som mål i dette prosjektet å gi oppdrettsnæringen et verktøy for sikre bedre kontroll på mikrobiota i lukkede anlegg, ved å utvikle metoder som gjør at de kan "screene" fiskens bakterielle miljø tidlig, for å få informasjon om forholdene i sitt anlegg. På denne måten vil man i god tid kunne sette inn tiltak for å snu en negativ utvikling før fisken belastes, i forbindelse med planleggingen av driftsoperasjoner som kan medføre stress for fisken og dermed øke sårbarheten for infeksjon og sykdom. Kontroll på mikrobiota vil gi bedre fiskehelse, fiskevelferd, kvalitet, ytelse og økonomi, samt en bedre forutsigbarhet i produksjonen.

Link til FHFs prosjektside

Publisert 26. oktober 2017

Prosjektvarighet

01.09.2017 - 30.09.2020