Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Norwegian Energy Roadmap

Norwegian Energy Roadmap

Olje- og gassproduksjonen skal reduseres fram mot 2050. Hva slags politikk må til for å nå et grønnere, robust og lønnsomt energisystem i Norge?

REMES er en makroøkonomisk modell som kan brukes til å analysere økonomiske virkninger av politikk på verdiskaping, industri, og velferd.

I prosjektet Norwegian Energy Roadmap koples REMES (SINTEF TS, NTNU) sammen med energi- og kraftsystemmodellene TIMES Norway (IFE) og EMPS (SINTEF Energi) for en helhetlig analyse. Flere scenarioer vurderes for å lage et forslag til veikart for energiutviklingen i Norge fram til 2050.

Publisert 9. april 2018

Prosjektvarighet

2018 - 2019